Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 22 2017

myminds
2494 7911
Reposted fromheroes heroes viagitarowaaaA gitarowaaaA
myminds
Ta cisza nie miała nic wspólnego ze spokojem.
— Joseph Conrad
Reposted fromwrazliwa wrazliwa viagitarowaaaA gitarowaaaA
myminds
5440 209c
Reposted fromStoneColdSober StoneColdSober viala-lu la-lu
9162 70ce 500

iamaang:

Inspired

Reposted fromironbunny ironbunny viayyyciastko yyyciastko

March 21 2017

myminds
myminds

Szukam cię - a gdy cię widzę,
udaję, że cię nie widzę.

Kocham cię - a gdy cię spotkam,
udaję, że cię nie kocham.

Zginę przez ciebie - nim zginę,
krzyknę, że ginę przypadkiem..

— Kazimierz Przerwa- Tetmajer
Reposted frompieprzycto pieprzycto viaserialowaaa serialowaaa

March 19 2017

myminds
Żeby się nie bać, pijemy, bierzemy leki, ćpamy, oglądamy telewizję, zwisamy bez przerwy w internecie. Zagłuszamy się - jak to powiedział mi kiedyś pewien ksiądz, cywilizacja śmierci cywilizacją śmierci, ale wszyscy jesteśmy przede wszystkim ofiarami cywilizacji zagłuszania.
— Jakub Żulczyk
myminds
A w nocy, kiedy się o czymś myśli, wszystko jest takie ostre i jeszcze prawdziwsze jak za dnia.
— Marek Hłasko
Reposted frompiksele piksele viaserialowaaa serialowaaa
myminds
7794 b883 500
Reposted fromSzczurek Szczurek viakarmacoma karmacoma
myminds
4535 0444
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viagitarowaaaA gitarowaaaA
myminds
7901 29ea
Reposted frommisstodd misstodd viaserialowaaa serialowaaa
7658 3322 500
Reposted fromerial erial viayyyciastko yyyciastko
myminds
7225 8f27
Reposted fromkarmacoma karmacoma viakarmacoma karmacoma
myminds
Motywuj mnie, wspieraj mnie albo spierdalaj mi z drogi.

March 18 2017

myminds

March 17 2017

myminds
9221 46c1 500
Reposted fromBalladyna Balladyna viahopelesslife hopelesslife
myminds
1158 4216 500
Reposted frompollywood pollywood viala-lu la-lu
myminds
5771 f9ba 500
Reposted fromfoods foods viaserialowaaa serialowaaa
myminds
5775 0dde
Reposted fromCarbonMonoxide CarbonMonoxide viakonwalia konwalia
myminds
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl